Vil du være frivillig på festivalen?

Trondheims første strikkefestival blir enda bedre med ditt bidrag! Oppgavene er mange og varierte, alt fra billettkontroll til oppfølging av utstillere.

Vi har nå kontaktet alle frivillige vi trenger for festivalen.

Tusen takk for alle søknader som er sendt inn!